Vedomostný kvíz: HLAVA

p

Každý pondelok v mesiaci od 21:00

Výhra: Konzum v hodnote 20 €

Pravidlá:

N

od moderátora dostaneš hraciu kartu

N

vypíš svoje meno alebo meno skupiny

N

moderátor prečíta postupne všetky otázky

N

na každú otázku napíš správnu odpoveď

N

po prečítaní poslednej otázky moderátor zozbiera všetky hracie karty

N

pred vyhodnotením moderátor prečíta správne odpovede

N

vyhráva hráč alebo skupina, s najviac správnymi odpoveďami

N

ak viacerí hráči budú mať rovnaký počet správnych odpovedí vylosuje sa štastlivec, ktorý vyhráva

Filmový kvíz: OČI

p

Každý utorok v mesiaci od 21:00
(prestávka od mája do septembra)

Výhra: Konzum v hodnote 20 €

Pravidlá:

N

od moderátora dostaneš hraciu kartu

N

vypíš svoje meno alebo meno skupiny

N

moderátor spustí 3 filmové ukážky

N

na každú ukážku napíš správne názov filmu v slovenčine, češtine alebo v origináli a zodpovedz doplňujúcu otázku ku každej ukážke

N

po skončení poslednej ukážky moderátor zozbiera všetky hracie karty

N

pred vyhodnotením moderátor prečíta správne odpovede

N

bodovanie je nasledovné : 1 bod správny názov filmu a 1 bod správne zodpovedaná doplňujúca otázka

N

vyhráva hráč alebo skupina s navyšším počtom bodov

N

ak viacerí hráči budú mat rovnaký najvyšší počet bodov vylosuje sa štastlivec, ktorý vyhráva

Hudobný kvíz : UŠI

p

Každý štvrtok v mesiaci od 21:00

Výhra: Konzum v hodnote 20 €

Pravidlá:

N

od moderátora dostaneš hraciu kartu

N

vypíš svoje meno alebo meno skupiny

N

pustíme ti 3 pesničky za sebou a napíš správne meno interpreta a piesne

N

po skončení poslednej piesne moderátor zozbiera všetky hracie karty

N

pred vyhodnotením moderátor prečíta správne odpovede

N

bodovanie je nasledovné : 1 bod správny interpret a 1 bod správny názov piesne

N

vyhráva hráč alebo skupina s najväčším počtom bodov

N

ak viacerí hráči budú mať rovnaký počet bodov, vylosuje sa štastlivec ktorý vyhráva

Facebook